מדיניות קבצי עוגיות

 הודעה בנושא קבצי עוגיות (COOKIES)

הודעה זו בנושא קבצי עוגיות היא חלק בלתי נפרד ממדינות הפרטיות שלנו ומסבירה מהם קבצי עוגיות וכיצד אנו וצדדים שלישיים משתמשים בהם בהקשר לאתר ו/או לשירותים הזמינים באמצעות האתר (הם יכונו במשותף "EV Meter Services"). למידע נוסף אודות האופן בו אנו משתמשים בפרטים אישיים, מאחסנים ומעבדים אותם, ראו את מדיניות הפרטיות שלנו. כל המונחים המתחילים באותיות רישיות ואינם מגודרים במסמך זה יישאו את אותה המשמעות המיוחסת להם במדיניות הפרטיות. 

 1. מהם קבצי עוגיות (וטכנולוגיות דומות)?
  • עוגייה היא קובץ טקסט קטן הנשתל בדפדפן של המחשב או המכשיר הנייד שלכם (או מכשיר קצה אחר) על ידי אתרי אינטרנט בהם אתם מבקרים ויישומים בהם אתם משתמשים. אמצעים אוטומטיים אחרים בהם נשעה שימוש תכוף באתרי אינטרנט וביישומים הם תגי פיקסלים (הידועים גם כמשואות רשת או קבצי GIF שקופים). תגי פיקסל הם תמונות גרפיות שקופות בדרך כלל הנמצאות באתרי אינטרנט. בפיקסלים אלה נעשה שימוש בשילוב עם עוגיות כדי למדוד את הפעולות המבוצעות ע"י המבקרים באתר. מרבית אתרי האינטרנט והיישומים משתמשים בעוגיות ובאמצעים אוטומטיים אחרים לצורך איסוף נתונים מסוימים ואספקת שירותים. קבצי עוגיות משמשים בדרך כלל על מנת לאפשר לאתרי אינטרנט לתפקד, או לתפקד באופן יעיל יותר, להפוך את חוויית הגלישה שלכם באתר או את השימוש שלכם ביישום למהנים וחלקים יותר, לזכור את ההעדפות שלכם, להשלים באופן אוטומטי פרטים כדי שלא תצטרכו להזין את פרטיכם המלאים בכל פעם שאתם מתחברים (למשל שם משתמש וסיסמה), להתאים באופן אישי תוכן ומידע המוצגים לכם ועל מנת להפוך את החוויה שלכם באתר או עם היישום למותאמת אישית. קבצי עוגיות משמשים גם ככלי מפוץ המאפשר לבעלי אתרי אינטרנט ויישומים להבין טוב יותר את אופי השימוש במוצרים ובשירותים שלהם, לבצע ניתוחים עסקיים ולעסוק בפעילויות פרסומיות לצורך המטרות העסקיות שלהם או מטעמם של צדדים שלישיים.
  • ישנם סוגי שונים של קבצי עוגיות. קבצי עוגיות מסוימים מגיעים ישירות מן האתר או היישום בהם אתם גולשים ואילו אחרים מגיעים מצדדים שלישיים השותלים קבצי עוגיות באתרים אלה. קבצי עוגיות מסוג זה ידועים בכינוי "עוגיות צד ראשון" ו"עוגיות צד שלישי", בהתאמה.
 2. סוגים של קבצי עוגיות
  • קבצי עוגיות חיוניים, חיוניים לחלוטין, עוגיות שימושיות ועוגיות אבטחה- קבצי עוגיות אלה דרושים על מנת לאפשר את התקשורת בין המכשיר של המשתמש ואתר האינטרנט או היישום, או לספק למשתמשים את השירותים המבוקשים על ידם. קבצי עוגיות מסוג זה משמשים אך ורק לצורך שידור הודעה על גבי רשת תקשורת אלקטרונית, על מנת לאפשר לספק של שירות מקוון לספק את השירותים שלו כפי שהתבקשו במפורש על ידי משתמשים ולמטרות אבטחה (לדוגמה, למניעת שימוש כוזב). קטגוריה זו של קבצי עוגיות אינה ניתנת להשבתה, והשבתתה עלולה לגרום לכך שתכונות מסוימות של השירותים לא יפעלו או לא יפעלו כהלכה.
  • עוגיות ביצועיות (ניתוח)- קבצי עוגיות אלה אוספים מידע אודות אופן השימוש של המבקרים באתר או ביישום, כגון מהם דפים אליהם הם נכנסים בתדירות הגבוהה ביותר והאם הם צפויים להיתקל בהודעות שגיאה מדפים מסוימים. קבצי עוגיות אלה אוספים מידע מצטבר אשר אינו מזהה משתמש ספציפי באופן אישי. קבצי עוגיות אלה משמשים לשיפור הפעולה של אתר אינטרנט או יישום, לניתוח דפוסי שימוש באתר אינטרנט או ביישום ולסייע לספק לתחזק ולשפר את השירותים שלו.
  • עוגיות פרסום (מיקוד)- קבצי עוגיות אלה משמשים להעברת פרסומות מותאמות אישית למשתמש. קבצי עוגיות מסוג זה עשויים לשמש לצורך ניתוח העדפותיו של משתמש לפי המידע ההקשרי אודות פעילויותיו של המשתמש באתר או ביישום (לדוגמה, אם משתמש גולש בדף אינטרנט המציג מאמר אודות אירוע ספורטיבי, ניתן להשתמש בקבצי עוגיות כדי להציג בפני המשתמש פרסומת המיועדת לאוהדי ספורט), או ליצירת קורלציה בין משתמש לבין מידע אודות משתמש זה אשר נאסף מאתרי אינטרנט או מיישומים אחרים (לדוגמה, להציג בפני המשתמש פרסומת המיועדת לאוהדי ספורט ומבוססת על הפרופיל של המשתמש באתרי אינטרנט או ביישומים אחרים). קבצי עוגיות אלה משמשים לקידום קמפיינים פרסומיים של בעלים של אתר אינטרנט ויישום או של צדדים שלישיים, ולעזור במדידת האפקטיביות של קמפיין פרסומי. עוגיות פרסום נשתלות בדרך כלל על ידי רשתות פרסום, המחברות בין המפרסם הרלוונטי לבין מיקום הפרסום של הפרסומת.
 3. קבצי העוגיות בהם משתמשת EV Meter
  • EV Meter Services כוללים קבצי עוגיות מצד ראשון וקבצי עוגיות מצד שלישי, קבצי עוגיות חיוניים לחלוטין, עוגיות שימושיות, עוגיות ביצועיות (ניתוח) ועוגיות פרסום (מיקוד).     
  • המידע הנאסף במסגרת EV Meter Services באמצעות השימוש בקבצי עוגיות כולל
   • מידע אודות מערכת ההפעלה והמכשיר שלכם;
   • דפי האינטרנט אליהם נכנסתם במסגרת EV Meter Services, הקישור אשר הוביל אתכם אליהם, התאריכים והשעות בהם נכנסתם ל-EV Meter Services, פרטי אירוע (לדוגמה קריסות מערכת) ומידע כללי אודות המיקום (כלומר עיר או אזור); 
   • מידע המסופק במסגרת EV Meter Services על ידי משתמשים לצורך שיפור חוויית המשתמש ועל מנת לחסוך מן המשתמש את הצורך להזין מחדש פרטים במהלך הביקור הבא ב-EV Meter Services;
   • מספר הביקורים ב-EV Meter Services ודפי האינטרנט שנצפו;
   • המזהה של המשתמש המפרסם ומידע הקשור לפרסום ממוקד. 
  • הדפדפן או המכשיר שלכם עשויים לאחסן קבצי עוגיות למשך פרקי זמן משתנים. 
   "עוגיות זמניות" מוגבלות למשך הביקור שלכם באתר האינטרנט או היישום הרלוונטיים ונמחקות כאשר אתם יוצאים מאתר האינטרנט או היישום. "עוגיות קבועות" תישמרנה על המחשב או המכשיר שלכם עד למחיקתן או עד שתגענה לתאריך התפוגה שלהן.
 4. כיצד לנהל קבצי עוגיות

אם אינכם מעוניינים בשתילת קבצי עוגיות על המכשיר שלכם בעת גלישה ב-EV Meter Services, באפשרותכם לשנות את הגדרות הדפדפן שלכם לצורך ניהול או דחייה של קבצי עוגיות אלה, או כדי לקבל הודעה כל אימת שקובץ עוגייה נשתל על הדפדפן שלכם. הגדרות אלה נמצאות בדרך כלל בתפריט 'העדפות' או 'אפשרויות' של דפדפן האינטרנט שלכם. למידע נוסף אודות אופן שינוי הגדרות הדפדפן שלכם, הקישו על סעיף "עזרה" בדפדפן האינטרנט שלכם. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים לכם לראות את קבצי העוגיות הנוכחיים המאוחסנים על המכשיר שלכם ולמחוק אותם באופן סלקטיבי כרצונכם.

להלן קישורים לדפדפנים נפוצים המאפשרים שליטה על קבצי עוגיות:

סוג הדפדפן

 

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

עם זאת, נא שימו לב כי אם תבחרו להשבית קבצי עוגיות מסוימים, ייתכן כי תכונות מסוימות של האתר או השירותים לא תפעלנה כהלכה והחוויה המקוונת שלכם עלולה להיפגם.

 1. שינויים ועדכונים

אנו עשויים לשנות הודעה זו בנושא קבצי עוגיות מעת לעת. אנו ממליצים לכם לבחון הודעה זו בנושא קבצי עוגיות מעת לעת על מנת לקבל את המידע המעודכן אודות השימוש שלנו בקבצי עוגיות, המידע אותו אנו אוספים באמצעות קבצי עוגיות וכל עדכון הקשור אליהם. אנו נפרסם את השינויים בהודעה זו בנושא קבצי עוגיות באתר האינטרנט של Nayax.

 1. קבצי העוגיות בהם נעשה שימוש ב-EV Meter Services

ב-EV Meter Services נעשה שימוש בקבצי העוגיות הבאים: 

המקור

שם קובץ העוגיות

מטרה

פקיעת תוקף

Shopify_orig_referrer

secure_customer_sig

cart_sig

_orig_referrer

 


 

_s

_shopify_fs

_shopify_fs

_shopify_s

_y

_shopify_y

 

_landing_page


_shopify_sa_t

_shopify_sa_p

_shopify_m

_shopify_tm

_shopify_d

_shopify_tw

 

 

קבצי עוגיות נחוצים לחלוטין

קובץ עוגייה זה מסופק בדרך כלל על ידי Shopify ומשמש בהקשר של עגלת קניות.

קובץ עוגייה זה מסופק בדרך כלל על ידי Shopify ומשמש בהקשר לכניסת הלקוח למערכת.

קובץ עוגייה זה מסופק בדרך כלל על ידי Shopify ומשמש בהקשר לתשלום בקופה.

קובץ עוגייה זה מסופק בדרך כלל על ידי Shopify ומשמש בהקשר של עגלת קניות.

 

עוגיות ביצוע (ניתוח) 

קבצי עוגיות אלה קשורים לחבילת כלי הניתוח של Shopify.


 

 

 

 

 

קובץ עוגייה זה משמש לצורך מעקב, דיווח וניתוח בדפי נחיתה.

קבצי עוגיות אלה קשורים לחבילת כלי הניתוח של Shopify עבור שיווק ולקוחות מופנים.

 

 

 

משך הפעולה

 

1 שנה


14 ימים

14 ימים
משך הפעולה

משך הפעולה

1 שנה

משך הפעולה

5 שנים

5 שנים

 

משך הפעולה

 

 

משך הפעולה

משך הפעולה

1 שנה

6 שנים

משך הפעולה

14 ימים

OneTrust


IAB Europe Transparency & Consent Framework
OptanonConsent

 

OptanonAlertBoxClosedeupubconsent__cfduid

 

 

 

קבצי עוגיות שימושיים ונחוצים

קובץ עוגייה זה נשתל באמצעות פתרון הציות לעוגיות של OneTrust. הוא מאחסן מידע אודות הקטגוריות של קבצי העוגיות בהם משתמש האתר והאם מבקרים העניקו או ביטלו את הסכמתם לשימוש בכל אחת מן הקטגוריות. הוא מאפשר לאתר למנוע משתילת קבצי עוגיות בכל אחת מן הקטגוריות בדפדפן של המשתמשים במקרים בהם לא ניתנת הסכמה. משך חייו הרגיל של קובץ עוגייה זה הוא שנה אחת, על מנת לזכור את העדפותיהם של המבקרים החוזרים לאתר. הוא מכיל את המידע המאפשר את זיהויו של המבקר באתר.

 

 

קובץ עוגייה זה נשתל באמצעות אתרי אינטרנט המשתמשים בגרסאות מסוימות של פתרון הציות לחוק קבצי העוגיות OneTrust.  הוא נשתל לאחר שהמבקרים צפו בהודעה עם פרטי קבוץ העוגייה ובמקרים מסוימים רק לאחר שסגרו באפון אקטיבי את ההודעה.  הוא מאפשר לאתר לא להציג את ההודעה יותר לכל משתמש.  משך חייו של קובץ עוגייה זה הוא שנה אחת והוא אינו מכיל פרטים אישיים.

 

קובץ זה משמש את IAB Europe Transparency & Consent Framework ("מסגרת ההסכמה והשקיפות של IAB אירופה") לשמירת הסכמתו של המשתמש ואת תהליכי איסוף הנתונים. קובץ העוגייה מאחסן מחרוזת הסכמה מוצפנת המיועדת לקריאה על ידי ספקים המשתתפים במסגרת ומאפשרת להם לזהות את הסכמתו של המשתמש.

 cookielaw.org משמש את OneTrust לאירוח הסקריפט של כלי Cookie Consent. הוא משמש לניהול קבצי עוגיות באתרי אינטרנט.

 

 

 

 
1 שנה
1 שנה

 

 

 

 

 

 

 

ללא תאריך תפוגה

 

 

 

 

 

6 שנים

 

Hotjar

 

_hjid
_hjIncludedInPageviewSample

_hjTLDTest

 

 

 

 

 

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

 

 

_hjFirstSeen

_hjIncludedInPageviewSample

 

קובץ עוגייה של Hotjar. קובץ עוגייה זה נשתל כאשר הלקוח נוחת לראשונה בדף עם סקריפט של Hotjar. הוא משמש לשמירת שם המשתמש, הייחודי לאתר זה, בדפדפן. הוא מבטיח כי ההתנהגות בביקורים הבאים באותו האתר תיוחס לאותו שם משתמש.

קובץ עוגייה זה נשתל על מנת לאפשר ל-Hotjar לדעת האם המבקר נכלל בדגימת הנתונים אשר הוגדרה על ידי מגבלת pageview של האתר.

 

כאשר הסקריפט של Hotjar מופעל, Hotjar מנסה לקבוע את הנתיב הגנרי ביותר של קובץ העוגייה בו עליו להשתמש במקום שם המארח של הדף. הדבר נעשה כדי לשתף קבצי עוגיות בין דומיינים משניים (במידת הצורך). על מנת לקבוע זאת, Hotjar מנסה לאחסן את קובץ העוגייה hjTLDTest_ עבור חלופות שונות של מחרוזות משנה של כתובות URLת עד שהוא נכשל. לאחר בדיקה זו קובץ העוגייה מוסר.

 

קובץ עוגייה זה משמש את Hotjar כדי לגלות מתי המשתמש השתמש לראשונה ב-pageview. זהו דגל נכון/לא נכון המוגדר באמצעות קובץ העוגייה.

 

1 שנה

 

 

 

משך הפעולה

 

 

 

משך הפעולה

 

 

 

 

 

 

משך הפעולה

 

 

משך הפעולה

 

משך הפעולה

EV Meter

 cookietest

 

_tracking_consent

 

 

עוגיות שימושיות

משמשות כדי לבוק האם הדפדפן מוגדר באופן הבולם או מאפשר קבצי עוגיות.

קבצי עוגיות אלה משמשים כדי: לאחסן ולזהות מזהה סשן ייחודי של משתמשים למטרות ניהול סשנים של משתמשים באתר, לבדוק האם האתר מאפשר קבלת עוגיות נחוצות לחלוטין או לא, באמצעות הרצת WordPress (הוא לא יוכל לפעול בלעדיה), אחסון השפה הנוכחית, האצת ההעלאה של הדף וכו'.

 

משך הפעולה

 

1 שנה

 

 

 

5 שנים

Claoudflare

__cfduid


FaceBook


_fbp

fr

 

עוגיות מיקוד

משמש את Facebook להצגת מספר מוצרים פרסומיים כגון הגשת הצעות בזמן אמת ממפרסמים של צד שלישי

 

 

90 ימים

90 ימים

YoutubeYSC
VISITOR_INFO1_LIVE

 

עוגיות מיקוד

YouTube היא פלטפורמה של Google המשמשת לאחסון ושיתוף סרטוני וידאו. YouTube אוספת פרטי משתמשים באמצעות סרטוני וידאו המוטמעים באתרי אינטרנט, המצורפים לנתוני פרופיל משירותים אחרים של Google על מנת להציג פרסומות ממוקדות לגולשים על פני מגוון רחב של אתרים שלהם עצמם ושל אחרים.

 

קובץ עוגייה זה משמש כמזהה ייחודי לצורך מעקב אחר צפייה בסרטוני וידאו

 

 

משך הפעולה

 

 

 

 

 

6 חודשים

Google DoubleClick

 

test_cookie

 

IDE

 

עוגיות ניתוח, מדידה, ביצוע ושיווק

קבצי עוגיות אלה משמשים את Google DoubleClick ומאחסנים מידע אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ובכל פרסומת אחרת לפני הביקור באתר. הם משמשים על מנת להציג בפני המשתמשים מודעות הרלוונטיות עבורם לפי הפרופיל של המשתמש.

 

משך הפעולה

 

13 חודשים

Google Analytics

_ga

_gat

_gid

 

עוגיות ניתוח, מדידה וביצוע

קבצי עוגיות אלה עוזרים לנו להבין כיצד מבקרים משתמשים באתר האינטרנט שלנו לצורך חישוב כמות המבקרים, מעקב אחר השימוש באתר לצורך דו"ח הניתוח של האתר ועל מנת לראות מהיכן משתמשים הגיעו לאתר ואת הדפים בהם צפו.

קבצי העוגיות אוספים מידע באופן אשר אינו מזהה אדם כלשהו באופן ישיר ומקצים מספר אקראי לזיהוי מבקרים ייחודיים.

 

עד שנתיים

משך הפעולה

דקה 1

www.google.com

_gclxxxx

עוגיות ניתוח, מדידה, ביצוע ושיווק

קבצי עוגיות אלה מאחסנים את ההעדפות ופרטים אחרים של המשתמש. אלה כוללים, בייחוד, את השפה המועדפת, מספר תוצאות החיפוש אשר תוצגנה בדף, ההחלטה האם להפעיל את מסנן SafeSearch של Google ומשמשים להצגת פרסומות מותאמות אישית באתרים של Google, על בסיס החיפושים האחרונים ואינטראקציות קודמות.

90 ימים